don yağının tortusu gibi kalmak veya oturmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çevresindekilerle iletişim kurmadan ilgisiz ve donuk kalmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
don ya-ğı-nın tor-tu-su gibi kal-mak veya otur-mak