don yağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Normal sıcaklıkta katı durumda bulunan ve içyağlarının eritilmesiyle elde edilen hayvansal yağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Soğuk ve sevimsiz "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
don ya-ğı