domuzun kuyruğunu kes yine domuz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yaradılıştan kötü olan kişinin şu, bu yönünü düzeltseniz de mayasındaki bozukluğu gideremezsiniz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-mu-zun kuy-ru-ğu-nu kes yine do-muz