domuztırnağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Palanganın takılması için kullanılan, bir yanı çatal biçiminde çift tırnaklı, öbür yanı halkalı demir kanca

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz-tır-na-ğı