domuzluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hainlik, haincesine inatçılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Su değirmeninde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz-luk