domuzgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift parmaklılar takımının, geviş getirmeyenler alt takımına giren bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz-gil-ler