ne demek?

Çift parmaklılar takımının, geviş getirmeyenler alt takımına giren bir familya

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimiÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-muz-gil-ler