domuz derisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çanta ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür sağlam deri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz de-ri-si