domuz ayrık otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğdaygillerden, tarıma zararlı bir bitki "(Cynodon dactylon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz ay-rık otu