domuz arabası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır yükleri yakın yerlere taşımak için kullanılan, ufak tekerlekli, üstü düz, alçak araba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-muz a-ra-ba-sı