domino ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca domino

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-mi-no