dominant ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baskın. "(Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca dominante


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-mi-nant