domates salçası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemeklere tat ve lezzet vermek için domatesten yapılan salça

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ma-tes sal-ça-sı