domates çorbası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ana maddesi domates suyu olan çorba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ma-tes çor-ba-sı