ne demek?

Doluvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lu-ver-me