doludizgin gitmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

son hızla koşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kendini kaptırıp sürüklenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lu-diz-gin git-mek