dolomit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde bir mineral

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca dolomite


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lo-mit