dolmuş durağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolmuşların yolcu indirip bindirdiği yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dol-muş du-ra-ğı