ne demek?

Dolmuşların yolcu indirip bindirdiği yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dol-muş du-ra-ğı