dolmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş Taş Devri mezarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"

kelimesinin kökeni; Keltçe


Hecelenişi / Hecelemesi;
dol-men