ne demek?

İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş Taş Devri mezarı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kökeni;

"Keltçe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dol-men