dolma otugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, örnek bitkisi dolma otu olan ve içine kasık otunu da alan karanfilgillerin alt familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dol-ma o-tu-gil-ler