ne demek?

Dolgunlaşmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dol-gun-laş-ma