dolgu yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

doldurmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çürük dişleri temizleyip oyuğu, uygun bir madde ile doldurmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dol-gu yap-mak