dolduruşa gelmek veya kapılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

olumsuz yönde yönlendirilmek, kışkırtılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

biri çeşitli yollarla pohpohlanarak yönlendirilmek, kışkırtılmak, gaza getirilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dol-du-ru-şa gel-mek veya ka-pıl-mak