dolaysız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrudan doğruya olan, vasıtasız, bilavasıta

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Araya herhangi bir araç girmeden

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "dolaysız vergi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lay-sız