dolaylı tümleç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin anlamını bütünleyen ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan veya edat alan tümleç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lay-lı tüm-leç