dolaylı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta, endirekt

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "dolaylı özne" "dolaylı tümleç" "dolaylı vergi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lay-lı