dolapçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolapçı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolapçının yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lap-çı-lık