dolanlı iflas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hileli iflas. "(Alacaklıları zarara sokmak amacıyla hileli işlemler yaparak gerçekleştirilen iflas yolu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lan-lı if-las