dolandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolandırmayı becermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lan-dı-ra-bil-mek