ne demek?

Dolandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lan-dı-ra-bil-mek


Dolandırmayı becermek