ne demek?

Dolandırabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lan-dı-ra-bil-me