ne demek?

Dolandırıcı olma durumu; ayyarlık, tokatçılık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bankaları büyük mikyasta kurulan dolandırıcılık dolabı sanırdı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lan-dı-rı-cı-lık

Dolandırıcının yaptığı iş; ayyarlık, ketenpere, tokatçılık