dolandırıcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolandırıcı olma durumu, ayyarlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolandırıcının yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lan-dı-rı-cı-lık