dolambaçsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolambacı olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık, doğrudan doğruya olan

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lam-baç-sız