ne demek?

Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bu yolun dolambaçları çoktur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-lam-baç

► iç kulak

Tipi / Türü;

anatomi

► başlık

Tipi / Türü;

ağızlardan

Kullanımı;

"Atımı bağladım darağacına / Perçemim dolaştı dolambacıma"