dolambaç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İç kulak. "(Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Başlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-lam-baç