dolamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İplik, şerit, tel vb. nesneleri bir şeyin üzerine döndürerek sarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarmak, kavuşturmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-la-mak