dolama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolamak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Poşu. "(Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb.nden yapılmış bir başörtüsü türü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Tırnak etrafındaki yumuşak bölümlerin, bazen de kemiğin iltihaplanmasından ileri gelen ağrılı şiş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tıp"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli eserlerdeki barok ve rokoko üslubunda iç içe süsleme motifi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık"

İlişkili birleşik kelimeler; "dolama otu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-la-ma