dolaşım ortaklığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müşterilerine yurt dışında da hizmet verebilmek için cep telefonu firmalarının başka ülkelerin iletişim firmalarıyla kurduğu iş birliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-la-şım or-tak-lı-ğı