ne demek?

Dolaşma işi yapılmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Her yer dolaşıldı. Burada dolaşılmaz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-la-şıl-mak