dolaşık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışık "(saç, ip vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolaşarak giden "(yol)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Amacını doğrudan doğruya değil de dolayısıyla sezdiren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-la-şık