dokuzarlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuzar dokuzar sıralanmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her biri dokuz birimden oluşan


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku-zar-lı