dokuzaltmışbeşlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Namlusu 9,65 milimetre çapında olan bir tabanca türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku-zalt-mış-beş-lik