dokuz canlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolay kolay ölmeyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan, dayanıklı


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kuz can-lı