dokunulmazlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "konut dokunulmazlığı" "yasama dokunulmazlığı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku-nul-maz-lık