ne demek?

Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu; masuniyet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hukuk

Kullanımı;

"Geçim derdinden, dedikodudan, siyasetten ve takipten uzak bir dokunulmazlık."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-ku-nul-maz-lık

Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu

Kullanımı;

"Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz."