dokunulmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir biçimde eleştirilemez

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku-nul-maz