dokunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek, el sürmek, temas etmek

Örnek / Cümle; "Doktor, hastanın ağrıyan yerine dokundu."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuma işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Kilimler tezgahta dokundu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlığını bozmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Fazla yersem bana dokunur."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Almak, kullanmak, el sürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak

6. Anlamı (eş anlamlısı):

İlişkin, ilgili olmak, değinmek

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Hafifçe değmek

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Karıştırmak

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Tedirgin etmek, sataşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kun-mak