dokundurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokunmasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kun-dur-mak