ne demek?

Yara, darbe, iltihap, ur vb. sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk; yıpranma, lezyon

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Hecelenişi / Hecelemesi;

doku bo-zuk-lu-ğu