doku bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku bi-li-mi