doku ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünün yapısı ve özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "doku bilimi" "doku bozukluğu" "doku ekimi" "doku uyuşmazlığı" "bağ doku" "bağlantı doku" "besi doku" "büyütken doku" "destek doku" "kan doku" "kas doku" "katılgan doku" "kemik doku" "kıkırdak doku" "özek doku"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku