doktorluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hekim olma durumu, hekimlik, tabiplik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doktorculuk


Hecelenişi / Hecelemesi;
dok-tor-luk