doktor ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hekim. "(İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca docteur

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "uzman doktor" "aile doktoru" "akıl doktoru" "çocuk doktoru" "diş doktoru" "göz doktoru" "ruh doktoru"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dok-tor
doktor