doksanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde doksan tane bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doksan yaşında olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
dok-san-lık